Skip to content

Spångsjö Färg AB

Vår historia

Det startade 1947

Året var 1947 då Stig Spångsjö övertog Eric Lothssons och Inge Karlssons måleriverksamhet. Verksamheten fanns till en början i ett förrådshus i Åsarp, två mil söder om Falköping och sysselsatte 2-4 man med olika slag av måleriarbete. Företaget flyttade 1958 till ett gårdshus på Per Larsgatan 5 i Falköping. Efter initiativ och påtryckningar av Färg AB Internationals resande Arne Jansson, utökades verksamheten 1968 med en färgbutik i mindre skala.

Företaget växer

I takt med att företaget växte, krävdes också större lokaler och 1975 köptes hela fastigheten på Per Larsgatan. Företaget fanns på Per Larsgatan fram till 1985, då flyttlasset gick till Österängsgatan. Butiksverksamheten och måleriverksamheten separerades i samband med flytten till två fristående företag: Spångsjö Färg AB och Spångsjö Måleri AB.

Familjeföretag

Ägare för Spångsjö Färg AB stod, efter Stig Spångsjös bortgång 1978, hans fru Gerd Spångsjö samt sonen Anders Spångsjö. I början av 2000-talet började även Anders Spångsjös barn Christian och Caroline arbeta i företaget.

Ny delägare

I över 70 år var Spångsjö Färg AB helt familjeägt av familjen Spångsjö. Den 1 feb 2019, skrevs ett nytt kapitel i företagets historia. Anders Spångsjö och Caroline Spångsjö valde att överlåta sin del av företaget och Per Rydberg blev ny delägare och driver företaget vidare tillsammans med Christian Spångsjö.

Spångsjö + Liberg

Två målerier blev till ett. År 2021 gick Spångsjö Måleri och Libergs Måleri ihop.