GDPR

GDPR


GDPR är en ny dataskyddsförordning som börjar gälla 25 maj 2018.

GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

På www.datainspektionen.se kan du läsa mer om

den nya dataskyddsförordningen

och vad den innebär.


Ta del av våran INTEGRITETSPOLICY här