Historia

Historia - Spångsjö Måleri AB

 

Året var 1947 då Stig Spångsjö övertog Eric Lothssons och Inge Karlssons måleriverksamhet. Verksamheten fanns till en början i ett förrådshus i Åsarp, två mil söder om Falköping och sysselsatte 2-4 man med olika slag av måleriarbete. Företaget flyttade 1958 till ett gårdshus på Per Larsgatan 5 i Falköping. Efter initiativ och påtryckningar av Färg AB Internationals resande Arne Jansson, utökades verksamheten 1968 med en färgbutik i mindre skala.

 

I takt med att företaget växte, krävdes också större lokaler och 1975 köptes hela fastigheten på Per Larsgatan.

Företaget fanns på Per Larsgatan fram till 1985, då flyttlasset gick till Österängsgatan. Butiksverksamheten och måleriverksamheten separerades i samband med flytten till två fristående företag; Spångsjö Färg AB och Spångsjö Måleri AB.

 

Ägare för Spångsjö Färg AB stod, efter Stig Spångsjös död 1978, hans fru Gerd Spångsjö samt sonen Anders Spångsjö. Anders Spångsjö stod som ägare också till Spångsjö Måleri AB, men då tillsammans med Hans Rylander som blev delägare.

 

Idag ägs båda företagen fortfarande av familjen Spångsjö. Anders Spångsjö arbetar idag tillsammans med sina barn Christian och Caroline.

Vår historia är lång!

 

Den startade redan 1947

Per Larsgatan 5

x

Flytt till Österängsgatan 1985

x

x

x